ลูกบล็อคชุบโครเมี่ยม 6 เหลี่ยม META

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ         ราคา

170410                     8 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-