ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง 11 ตัวชุด META

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

111331                          ลังละ 12 ชุด / กล่องละ 6 ชุด        ชุดละ 350.-

ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง 11 ตัวชุด ประกอบด้วย

ขนาด 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 , 22 , 24 mm.