กุญแจจับแป๊ปขาเดี่ยว META

รหัสสินค้า   ขนาด       บรรจุลังละ    ราคา

011570                           8”               ลังละ 50 อัน              อันละ 100.-

011580                          10”               ลังละ 30 อัน             อันละ 135.-

011590                           12”               ลังละ 20 อัน            อันละ 160.-

011600                           14”               ลังละ 20 อัน            อันละ 185.-

011610                           18”               ลังละ 10 อัน             อันละ 240.-

011620                           24”               ลังละ 6 อัน              อันละ 380.-

011630                           36”               ลังละ 4 อัน              อันละ 750.-

011640                           48”               ลังละ 2 อัน              อันละ 1,100.-