ไขควง 2 ตัวชุด ซุปเปอร์ META ด้ามใส แกนกลม

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021100                          ลังละ 120 ชุด/กล่องละ 12 ชุด               ชุดละ 120.-

ไขควง 2 ตัวชุด ซุปเปอร์ META ด้ามใส ปะกอบด้วย

  • ขนาด   6 mm.   x    4″     (-)
  • ขนาด   6 mm.   x    4″     (+)