ไขควงแกนสี่เหลี่ยมสีดำด้ามหัวสลับปลายแม่เหล็ก CR-V SUPERMETA No.123

รหัสสินค้า   ขนาด      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

020893            6mm. x 6″(-)(+)         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 60.-

020894            6mm. x 5″(-)(+)         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 63.-

020895            6mm. x 6″(-)(+)         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 65.-