ไขควงหัวโตหัวสลับแบบสปริง META No.TS-21

รหัสสินค้า   ขนาด      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

600007            84mm.(-)(+)                 ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 47.-