ไขควงหัวโตสลับแกนสี่้เหลี่ยมแกนดำ META

รหัสสินค้า   ขนาด      บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

020870     6mm x 1.1/12″ (-)(+)    ลังละ 20 โหล /กล่องละ 1 โหล       โหลละ 220.-