ไขควงหัวสลับ 3 ตัวชุด แกนสี่เหลี่ยม ปลายดำชุบแม่เหล็ก META No.R-356

รหัสสินค้า      บรรจุกล่องละ       ราคา

021242                           กล่องละ 20 ชุด                  ชุดละ 60.-

ไขควงหัวสลับ 3 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • ขนาด 5 mm. x  3″
  • ขนาด 6 mm. x  4″
  • ขนาด 6 mm. x  1.1/2″