ไขควงหัวสลับแกนสี่เหลี่ยมแกนดำ META

รหัสสินค้า   ขนาด      บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

020880         5mm x 3″ (-)(+)       ลังละ 20 โหล /กล่องละ 1 โหล         โหลละ 200.-

020890         6mm x 4″ (-)(+)       ลังละ 20 โหล /กล่องละ 1 โหล         โหลละ 240.-

020891         6mm x 5″ (-)(+)       ลังละ 20 โหล /กล่องละ 1 โหล         โหลละ 250.-

020892         6mm x 6″ (-)(+)       ลังละ 20 โหล /กล่องละ 1 โหล         โหลละ 260.-