ไขควงหัวสลับด้ามสีแดง ตอกได้ META No.1800

รหัสสินค้า   ขนาด      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

023110           6mm x 3″ (-)(+)        ลังละ 240 อัน /กล่องละ 12 อัน       อันละ 33.-

023120           6mm x 4″ (-)(+)        ลังละ 240 อัน /กล่องละ 12 อัน       อันละ 35.-

023130           6mm x 5″ (-)(+)        ลังละ 216 อัน /กล่องละ 12 อัน       อันละ 37.-

023140           6mm x 6″ (-)(+)        ลังละ 216 อัน /กล่องละ 12 อัน       อันละ 40.-