ไขควงหัวทะลุแกนหกเหลี่ยมชุบสตีม META No.416

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ        ราคา

023160        6mm. x 3″(-)        บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 60.-

023170        6mm. x 3″(+)        บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 60.-

023180        6mm. x 4″(-)        บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 65.-

023200        6mm. x 5″(-)        บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 70.-