ไขควงวิสกี้ แกนสี่เหลี่ยม ปลายแม่เหล็กป้องกันไฟฟ้า META

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

022800         4 mm. x 3″(-)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 155.-

022810         4 mm. x 3″(+)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 155.-

022820         4 mm. x 4″(-)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 165.-

022830         4 mm. x 4″(+)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 165.-

022840         4 mm. x 5″(-)     ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 175.-

022850         4 mm. x 5″(+)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 175.-

022860         4 mm. x 6″(-)     ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 185.-

022870         4 mm. x 6″(+)     ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 185.-

022880         4 mm. x 8″(-)     ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 195.-

022890         4 mm. x 8″(+)    ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 195.-

022900         4 mm. x 10″(-)   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 205.-

022910         4 mm. x 10″(+)   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 205.-

022920         4 mm. x 12″(-)   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 215.-

022930         4 mm. x 12″(+)  ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 215.-

022940         5 mm. x 3″(-)    ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 195.-

022950         5 mm. x 3″(+)    ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 195.-

022960         6 mm. x 4″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 255.-

022970         6 mm. x 4″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 255.-

022980         6 mm. x 5″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 265.-

022990         6 mm. x 5″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 265.-

023000         6 mm. x 6″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 285.-

023010         6 mm. x 6″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 285.-

023020         6 mm. x 8″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 305.-

023030         6 mm. x 8″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 305.-

023040         6 mm. x 10″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 335.-

023050         6 mm. x 10″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 335.-

023060         6 mm. x 12″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 365.-

023070         6 mm. x 12″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 365.-