ไขควงลองไฟ 5 ตัวชด META No.5300

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021022                       ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 1,025.-