ไขควงลองไฟเดี่ยว STAR No.401

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

020921                        ลังละ 100 โหล / กล่องละ 1 โหล                โหลละ 85.-