ไขควงลองไฟเดี่ยว META No.200

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021021                        ลังละ 50 โหล / กล่องละ 1 โหล                โหลละ 250.-