ไขควงลองไฟเดี่ยว หัวทองเหลือง STAR No.304

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

020990                        ลังละ 50 โหล / กล่องละ 1 โหล                โหลละ 120.-