ไขควงลองไฟเดียว META No.K11-1155

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021980                 2.1/2″         ลังละ 288 อัน/กล่องละ 12 อัน            อันละ 20.-