ไขควงลองไฟเดียว META No.CP808A

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021980                        ลังละ 144 อัน/กล่องละ 12 อัน            อันละ 35.-