ไขควงลองไฟเดียว META (ตัวใหญ่) No.1198

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021990                       ลังละ 144 อัน/กล่องละ 12 อัน            อันละ 30.-