ไขควงลองไฟหัวสลับ 6 ตัวชุด แกนหกเหลี่ยม META No.T6-1

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021081                        ลังละ 60 ชุด/กล่องละ 6 ชุด                ชุดละ 120.-