ไขควงทะลุด้ามเขียวหัวสลับ แกนหกเหลี่ยม META No.189

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ        ราคา

023080        3mm. x 5″(-)(+)        บรรจุลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 33.-

021300        4mm. x 6″(-)(+)        บรรจุลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 35.-

023081        5mm. x 6″(-)(+)        บรรจุลังละ 216 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 37.-

023082        6mm. x 6″(-)(+)        บรรจุลังละ 216 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 40.-