ไขควงตอก 4 ตัวชุด META No.2500

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021280                      ลังละ 25 ชุด /กล่องละ 1 ชุด                ชุดละ 180.-