ไขควงตอก 13 ตัวชุด ซุปเปอร์ META No.2513

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021250                      ลังละ 20 ชุด /กล่องละ 1 ชุด                ชุดละ 300.-