ไขควงด้ามเขียว 6 ตัวชุด แกนกลมปลายดำ WOLDCHAMP No.O-342

รหัสสินค้า                  กล่องละ            ราคา

021243                                         กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 50.-

ไขควงด้ามเขียวแกนกลม 6 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • 3 mm. x 2.1/2″   ( – + )
  • 4 mm. x 4″          ( – + )
  • 4 mm. x 6″          ( – + )