ไขควงด้ามเขียว 6 ตัวชุด แกนกลมปลายดำ WOLDCHAMP No.O-656

รหัสสินค้า                  กล่องละ            ราคา

021244                                         กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 75.-

ไขควงด้ามเขียวแกนกลม 6 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • 5 mm. x 3″          ( – + )
  • 6 mm. x 4″          ( – + )
  • 6 mm. x 6″          ( – + )