ไขควงด้ามเขียวแกนหุ้มฉนวน ปลายดำชุบแม่เหล็ก แกนกลม WOLDCHAMP

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ            ราคา

020330       3mm. x 4″ (-)      บรรจุลังละ 100 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 90.-

020340       3mm. x 4″ (+)      บรรจุลังละ 100 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 90.-

020350       3mm. x 5″ (-)      บรรจุลังละ 100 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 95.-

020360       3mm. x 5″ (+)      บรรจุลังละ 100 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 95.-

020370       3mm. x 6″ (-)      บรรจุลังละ 100 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 105.-

020380       3mm. x 6″ (+)      บรรจุลังละ 100 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 105.-

020390       3mm. x 8″ (-)      บรรจุลังละ 100 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 135.-

020400       3mm. x 8″ (+)      บรรจุลังละ 100 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 135.-

020410       3mm. x 10″ (-)      บรรจุลังละ 50 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 150.-

020420       3mm. x 10″ (+)      บรรจุลังละ 50 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 150.-

020430       3mm. x 12″ (-)      บรรจุลังละ 50 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 170.-

020440       3mm. x 12″ (+)      บรรจุลังละ 50 โหล / กล่องละ 1 โหล        โหลละ 170.-