ไขควงด้ามเขียวหุมฉนวน 6 ตัวชุด แกนกลม ปลายดำ WOLDCHAMP No.P-646

รหัสสินค้า                  กล่องละ            ราคา

021246                                         กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 60.-

ไขควงด้ามเขียวหุมฉนวน 6 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • 3 mm. x 4″( – + )
  • 3 mm. x 6″( – + )
  • 3 mm. x 8″( – + )