ไขควงด้ามหุ้มฉนวนสับปะรสแกนชุบดำปลายแม่เหล็ก STAR

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

020441         6mm. x 3″(-)      ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล             โหลละ 130.-

020442         6mm. x 3″(+)      ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 130.-

020443         6mm. x 4″(-)      ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 150.-

020444         6mm. x 4″(+)      ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 150.-

020445         6mm. x 5″(-)      ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 165.-

020446         6mm. x 5″(+)      ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 165.-

020447         6mm. x 6″(-)      ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 180.-

020448         6mm. x 6″(+)      ลังละ 20 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 180.-

020449         6mm. x 8″(-)      ลังละ 10 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 210.-

020450         6mm. x 8″(+)      ลังละ 10 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 210.-

020451         6mm. x 10″(-)      ลังละ 10 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 220.-

020452         6mm. x 10″(+)      ลังละ 10 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 220.-

020453         6mm. x 12″(-)       ลังละ 10 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 255.-

020454         6mm. x 12″(+)      ลังละ 10 โหล / กล่องละ 1 โหล            โหลละ 255.-