ไขควงด้ามวิสกี้ แกนกลม ชุบดำปลายแม่เหล็ก META No.N498

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

022240         4 mm. x 3″(-)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 150.-

022250         4 mm. x 3″(+)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 150.-

022260         4 mm. x 4″(-)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 160.-

022270         4 mm. x 4″(+)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 160.-

022280         4 mm. x 5″(-)     ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 170.-

022290         4 mm. x 5″(+)    ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 170.-

022300         4 mm. x 6″(-)     ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 180.-

022310         4 mm. x 6″(+)     ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 180.-

022320         4 mm. x 8″(-)     ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 190.-

022330         4 mm. x 8″(+)    ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 190.-

022340         4 mm. x 10″(-)   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 200.-

022350         4 mm. x 10″(+)   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 200.-

022360         4 mm. x 12″(-)   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 210.-

022370         4 mm. x 12″(+)  ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 210.-

022380         5 mm. x 3″(-)    ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 190.-

022390         5 mm. x 3″(+)    ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 190.-

022400         6 mm. x 4″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 250.-

022410         6 mm. x 4″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 250.-

022420         6 mm. x 5″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 260.-

022430         6 mm. x 5″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 260.-

022440         6 mm. x 6″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 280.-

022450         6 mm. x 6″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 280.-

022460         6 mm. x 8″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 300.-

022470         6 mm. x 8″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 300.-

022480         6 mm. x 10″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 330.-

022490         6 mm. x 10″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 330.-

022500         6 mm. x 12″(-)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 360.-

022510         6 mm. x 12″(+)    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 360.-