ไขควงด้ามพลาสติก 8 ตัวชุด KANZAWA

รหัสสินค้า        บรรจุกล่องละ            ราคา

020940                           บรรจุกล่องละ 10 ชุด                      ชุดละ 150.-

ไขควงด้ามพลาสติก 8 ตัวชุด KANZAWA ประกอบด้วย

  • ขนาด 6 mm. x 38 mm. –
  • ขนาด 6 mm. x 38 mm. +
  • ขนาด 5 mm. x 75 mm. +
  • ขนาด 6 mm. x 100 mm. +
  • ขนาด 6 mm. x 150 mm. –
  • ขนาด 5 mm. x 100 mm. –
  • ขนาด 5 mm. x 75 mm. –
  • ขนาด 8 mm. x 200 mm. –