ไขควงด้ามพลาสติกสีเขียวแกนดำปลายชุบแม่เหล็ก แกนกลม WOLDCHAMP

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ            ราคา

020010       3mm. x 2.1/2″ (-)      บรรจุลังละ 100 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 55.-

020020       3mm. x 2.1/2″ (+)      บรรจุลังละ 100 โหล/กล่องละ 1 โหล   โหลละ 55.-

020030       3mm. x 4″ (-)          บรรจุลังละ 100 โหล/กล่องละ 1 โหล       โหลละ 65.-

020040       3mm. x 4″ (+)         บรรจุลังละ 100 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 65.-

020050       4mm. x 3″ (-)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล       โหลละ 95.-

020060       4mm. x 3″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 95.-

020070       4mm. x 4″ (-)           บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 100.-

020080       4mm. x 4″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 100.-

020090       4mm. x 5″ (-)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 105.-

020100       4mm. x 5″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 105.-

020110       4mm. x 6″ (-)           บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 110.-

020120       4mm. x 6″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 110.-

020130       4mm. x 8″ (-)           บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 120.-

020140       4mm. x 8″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 120.-

020150       4mm. x 10″ (-)         บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 135.-

020160       4mm. x 10″ (+)        บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 135.-

020170       4mm. x 12″ (-)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 145.-

020180       4mm. x 12″ (+)         บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 145.-

020190       5mm. x 3″ (-)            บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 120.-

020200       5mm. x 3″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 120.-

020210       6mm. x 4″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 140.-

020220       6mm. x 4″ (+)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 140.-

020230       6mm. x 5″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 155.-

020240       6mm. x 5″ (+)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 155.-

020250       6mm. x 6″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 170.-

020260       6mm. x 6″ (+)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 170.-

020270       6mm. x 8″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 200.-

020280       6mm. x 8″ (+)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 200.-

020290       6mm. x 10″ (-)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 210.-

020300       6mm. x 10″ (+)          บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 210.-

020310       6mm. x 12″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 245.-

020320       6mm. x 12″ (+)          บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 245.-