ไขควงด้ามพลาสติกสีเขียวแกนดำปลายชุบแม่เหล็ก แกนเหลี่ยม WOLDCHAMP

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ            ราคา

022520       4mm. x 3″ (-)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล       โหลละ 100.-

022530       4mm. x 3″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 100.-

022540       4mm. x 4″ (-)           บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 105.-

022550       4mm. x 4″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 105.-

022560       4mm. x 5″ (-)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 110.-

022570       4mm. x 5″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 110.-

022580       4mm. x 6″ (-)           บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 115.-

022590       4mm. x 6″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 115.-

022600       4mm. x 8″ (-)           บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 125.-

022610       4mm. x 8″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 125.-

022620       4mm. x 10″ (-)         บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 140.-

022630       4mm. x 10″ (+)        บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 140.-

022640       4mm. x 12″ (-)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 150.-

022650       4mm. x 12″ (+)         บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 150.-

022660       5mm. x 3″ (-)            บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 125.-

022670       5mm. x 3″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 125.-

022680       6mm. x 4″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 150.-

022690       6mm. x 4″ (+)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 150.-

022700       6mm. x 5″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 165.-

022710       6mm. x 5″ (+)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 165.-

022720       6mm. x 6″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 185.-

022730       6mm. x 6″ (+)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 185.-

022740       6mm. x 8″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 210.-

022750       6mm. x 8″ (+)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 210.-

022760       6mm. x 10″ (-)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 220.-

022770       6mm. x 10″ (+)          บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 220.-

022780       6mm. x 12″ (-)            บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 260.-

022790       6mm. x 12″ (+)          บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล    โหลละ 260.-