ไขควงด้ามทะลุ ปลายดำชุบแม่เหล็ก 7 ตัวชุด WOLDCHAMP แกนเหลี่ยม

รหัสสินค้า        บรรจุลังละ            ราคา

021040                           บรรจุลังละ 20 ชุด               ชุดละ 200.-

ไขควงด้ามทะลุ ปลายดำชุบแม่เหล็ก 7 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • 5mm. x3″(-)
  • 5mm. x3″(+)
  • 6mm. x4″(-)
  • 6mm. x4″(+)
  • 8mm. x6″(-)
  • 8mm. x6″(+)
  • 8mm. x8″(-)