ไขควงด้ามทะลุปลายชุบดำปลายแม่เหล็ก WOLDCHAMP แกนเหลี่ยม

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ            ราคา

020590       3mm. x 5″ (-)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล       โหลละ 180.-

020600       3mm. x 5″ (+)          บรรจุลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 180.-

020610       4mm. x 6″ (-)           บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 225.-

020620       4mm. x 6″ (+)          บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 225.-

020630       5mm. x 6″ (-)          บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 235.-

020640       5mm. x 6″ (+)          บรรจุลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 235.-

020650       6mm. x 8″ (-)           บรรจุลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 370.-

020660       6mm. x 8″ (+)          บรรจุลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 370.-

020670       8mm. x 8″ (-)           บรรจุลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 410.-

020680       8mm. x 8″ (+)          บรรจุลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 410.-

020690       10mm. x 8″ (-)         บรรจุลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 440.-

020700       10mm. x 8″ (+)        บรรจุลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล      โหลละ 440.-

020710       12mm. x 8″ (-)          บรรจุลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 480.-

020720       12mm. x 8″ (+)         บรรจุลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล     โหลละ 480.-