ไขควงด้ามทะลุตอกได้ 2 ตัวชุด WOLDCHAMP No.G-266

รหัสสินค้า        บรรจุกล่องละ            ราคา

021041                           บรรจุกล่องละ 20 ชุด                      ชุดละ 45.-

ไขควงด้ามทะลุตอกได้ 2 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • 6mm. x 4″ (-)
  • 6mm. x 4″ (+)