ไขควงด้ามทะลุชุบสติม ตอกได้ STRENN

รหัสสินค้า   ขนาด      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

610228            5mm. x 3″(-)              ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 26.-

610229            5mm. x 3″(+)              ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 26.-

610230            6mm. x 4″(-)              ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 32.-

610231            6mm. x 4″(+)              ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 32.-

610232            6mm. x 5″(-)              ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน           อันละ 35.-

610233            6mm. x 5″(+)              ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 35.-

610234            8mm. x 6″(-)              ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 45.-

610235            8mm. x 6″(+)              ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 45.-

610236            8mm. x 8″(-)              ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 50.-

610237            8mm. x 8″(+)              ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 50.-

610238            8mm. x 10″(-)              ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 60.-

610239            8mm. x 10″(+)              ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน            อันละ 60.-

610240            8mm. x 12″(-)              ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน            อันละ 70.-

610241            8mm. x 12″(+)              ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 70.-