ไขควงด้ามฉนวนสับปะรสแกนชุบดำ 2 ตัวชุด STAR No.MODERN 3-12

รหัสสินค้า      บรรจุกล่องละ       ราคา

021247                       กล่องละ 10 ชุด                       ชุดละ 30.-

ขควงด้ามฉนวนสับปะรสแกนชุบดำ 2 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • ขนาด 6 mm. x 4″ (-)
  • ขนาด 6 mm. x 4″ (+)