ไขควงด้ามฉนวนสับปะรสแกนชุบดำ 5 ตัวชุด STAR No.MODERN 3-12

รหัสสินค้า      บรรจุกล่องละ       ราคา

020941                          กล่องละ 10 ชุด                       ชุดละ 70.-

ขควงด้ามฉนวนสับปะรสแกนชุบดำ 5 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • ขนาด 6 mm. x 3″ (-)
  • ขนาด 6 mm. x 3″ (+)
  • ขนาด 6 mm. x 4″ (-)
  • ขนาด 6 mm. x 4″ (+)
  • ขนาด 6 mm. x 6″ (-)