ไขควงซ่อมนาฬิกา 6 ตัวชุด แกนชุบดำ ด้ามชุบทอง META

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021120                      ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล              โหลละ 420.-