ไขควงซุเปอร์หัวทะลุด้ามเขียว META ชุบสติม

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ        ราคา

020455        6mm. x 3″(-)        บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 55.-

020460        6mm. x 3″(+)      บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 55.-

020470        6mm. x 4″(-)        บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 60.-

020480        6mm. x 4″(+)       บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 60.-

020490        6mm. x 5″(-)        บรรจุลังละ 60 อัน/กล่องละ 12 อัน      อันละ 65.-

020500        6mm. x 5″(+)       บรรจุลังละ 60 อัน/กล่องละ 12 อัน      อันละ 65.-

020510        8mm. x 6″(-)        บรรจุลังละ 60 อัน/กล่องละ 12 อัน      อันละ 70.-

020520        8mm. x 6″(+)       บรรจุลังละ 60 อัน/กล่องละ 12 อัน      อันละ 70.-

020530        8mm. x 8″(-)        บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 80.-

020540        8mm. x 8″(+)      บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 80.-

020550        8mm. x 10″(-)     บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 90.-

020560        8mm. x 10″(+)    บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 90.-

020570        8mm. x 12″(-)     บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 100.-

020580        8mm. x 12″(+)     บรรจุลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน     อันละ 100.-