ไขควงซุปเปอร์ META หัวสลับหกเหลี่ยม ด้ามใส

รหัสสินค้า  ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

021090      6mm. x 4″(-)(+)     ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน              อันละ 110.-