โฮลซอเจาะเหล็กซุปเปอร์ไฮสปีด META

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุกล่องละ/กล่องละ         ราคา

198715                   13 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 135.-

198716                   14 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 135.-

198717                   15 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 135.-

198720                  16 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 135.-

198722                   17 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 135.-

198721                   18 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 135.-

198730                   19 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 150.-

198740                   20 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 150.-

198750                   21 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 160.-

198760                   22 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 160.-

198761                   23 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 160.-

198762                   24 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 160.-

198770                   25 mm.        กล่องละ 240 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 170.-

198780                   26 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 170.-

198790                   27 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 175.-

198800                   28 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 175.-

198801                   29 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 200.-

198810                   30 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 200.-

198811                    31 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 200.-

198820                   32 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 200.-

198830                   33 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 220.-

198840                   34 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 220.-

198841                   35 mm.        กล่องละ 120 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 220.-

198842                   36 mm.        กล่องละ  80 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 250.-

198843                   37 mm.        กล่องละ  80 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 250.-

198850                   38 mm.        กล่องละ  80 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 250.-

198851                   39 mm.        กล่องละ  80 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 260.-

198855                   40 mm.        กล่องละ  80 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 260.-

198860                   41 mm.        กล่องละ  80 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 270.-

198861                   42 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 300.-

198870                   43 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 300.-

198871                   44 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 300.-

198880                  45 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 300.-

198881                  46 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 330.-

198882                  47 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 330.-

198890                  48 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 330.-

198891                  49 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 340.-

198895                  50 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 340.-

198900                  51 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 350.-

198901                  52 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 360.-

198902                  53 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 370.-

198910                  54 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 380.-

198911                  55 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 400.-

198912                  56 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 420.-

198913                  57 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 430.-

198920                  58 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 450.-

198921                  59 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 460.-

198930                  60 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 480.-

198931                  61 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 500.-

198932                  62 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 520.-

198933                  63 mm.        กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 530.-

198940                  64 mm.        กล่องละ  50 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 550.-