โฮลซอคาร์ไบด์เจาะสแตนเลส ซุปเปอร์ไฮสปีด META

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุกล่องละ/กล่องละ         ราคา

198941                   15 mm.        กล่องละ 100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 150.-

198950                  16 mm.        กล่องละ 200 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 160.-

198952                   17 mm.        กล่องละ 100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 160.-

198951                   18 mm.        กล่องละ 200 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 160.-

198960                   19 mm.        กล่องละ 200 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 170.-

198970                   20 mm.        กล่องละ 200 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 180.-

198980                   21 mm.        กล่องละ 150 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 190.-

198990                   22 mm.        กล่องละ 150 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 200.-

198991                   23 mm.        กล่องละ 100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 210.-

198992                   24 mm.        กล่องละ 100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 220.-

199000                   25 mm.        กล่องละ 150 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 230.-

199010                   26 mm.        กล่องละ 150 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 250.-

199020                   27 mm.        กล่องละ 200 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 260.-

199030                   28 mm.        กล่องละ 150 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 260.-

199031                   29 mm.        กล่องละ 100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 280.-

199040                   30 mm.        กล่องละ 150 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 290.-

199041                    31 mm.        กล่องละ 100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 300.-

199050                   32 mm.        กล่องละ 100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 300.-

199060                   33 mm.        กล่องละ 150 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 310.-

199070                   34 mm.        กล่องละ 100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 340.-

199080                   35 mm.        กล่องละ 100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 340.-

199081                   36 mm.        กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 350.-

199082                   37 mm.        กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 360.-

199090                   38 mm.        กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 360.-

199091                   39 mm.        กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 370.-

199092                   40 mm.        กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 380.-

199100                   41 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 390.-

199101                   42 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 390.-

199110                   43 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 400.-

199111                   44 mm.          กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 410.-

199120                  45 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 420.-

199121                  46 mm.          กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 430.-

199122                  47 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 440.-

199130                  48 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 450.-

199131                  49 mm.          กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 460.-

199132                  50 mm.          กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 470.-

199140                  51 mm.          กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด             ชุดละ 480.-

199142                  52 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 490.-

199141                  53 mm.          กล่องละ  50 ชุด/กล่องละ  6 ชุด             ชุดละ 500.-

199150                  54 mm.         กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด             ชุดละ 510.-

199151                  55 mm.         กล่องละ  50 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 520.-

199152                  56 mm.         กล่องละ  50 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 540.-

199153                  57 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 550.-

199160                  58 mm.         กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 550.-

199161                  59 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 570.-

199170                  60 mm.         กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 580.-

199171                  61 mm.          กล่องละ  50 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 600.-

199173                  62 mm.         กล่องละ  100 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 630.-

199172                  63 mm.         กล่องละ  50 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 650.-

199180                  64 mm.         กล่องละ  40 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 680.-

610137                  65 mm.         กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 700.-

610138                  70 mm.         กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 750.-

610139                  75 mm.         กล่องละ  60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 800.-

610140                  80 mm.         กล่องละ  40 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 850.-

610141                  85 mm.         กล่องละ  40 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 900.-

610142                  90 mm.         กล่องละ  40 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 950.-

610143                  95 mm.         กล่องละ  40 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 1,00.-

610144                 100 mm.         กล่องละ  40 ชุด/กล่องละ  6 ชุด            ชุดละ 1,100.-