โอห์มมิเตอร์วัดไฟ META No.YX 360-TRD

รหัสสินค้า   บรรจุลังละ   ราคา

210060                    ลังละ 40 ชุด            ชุดละ 500.-