โอห์มมิเตอร์วัดไฟ อิเล็คโทรนิค No.DT-830-B

รหัสสินค้า   บรรจุลังละ   ราคา

210050                    ลังละ 100 อัน           อันละ 480.-