โซ่สุนัข Horse Shoe รุ่นลายบิดชุบซิงค์

รหัสสินค้า        ขนาด               บรรจุลังละ             ราคา

060040                      20 x 4″                              20 โหล                       โหลละ   205.-

060050                      22 x 4″                               16 โหล                       โหลละ  250.-

060060                      25 x 4″                               15 โหล                       โหลละ  270.-

060070                      30 x 4″                               12 โหล                       โหลละ  340.-

060080                      35 x 4″                               10 โหล                       โหลละ  380.-

060090                     40 x 4″                                 8 โหล                        โหลละ  430.-

060100                      45 x 4″                                 4 โหล                        โหลละ  520.-

060110                       20 x 6″                                16 โหล                       โหลละ  300.-

060120                      22 x 6″                                 12 โหล                       โหลละ  350.-

060130                      25 x 6″                                 10 โหล                       โหลละ  400.-

060140                      30 x 6″                                  8 โหล                        โหลละ  460.-

060150                     35 x 6″                                   6 โหล                        โหลละ  560.-

060160                     40 x 6″                                   5 โหล                        โหลละ  620.-

060170                      45 x 6″                                   5 โหล                        โหลละ  900.-