โครงเลื่อยเหล็ก+ใบมีด 1 ใบ META No.SX-8077A

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

600017                   12″            ลังละ 24 อัน/กล่องละ 12 อัน               อันละ 170.-