โครงเลื่อยมินิ+ใบมีด 6 ใบ META No.SX-711B

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

600016                   12″            ลังละ 72 อัน/กล่องละ 12 อัน               อันละ 150.-