โครงเลื่อยมินิ+ใบมีด 1 ใบ META No.SX-8057

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

600018                  10.5″            ลังละ 72 อัน/กล่องละ 6 อัน               อันละ 125.-