โครงเลื่อยมินิ+ใบมีด 1 ใบ META No.SX-8049C

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

600019                  11″            ลังละ 96 อัน/กล่องละ 12 อัน               อันละ 80.-